Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки студентів – фахівців зі спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно, перша – англійська) за освітньою програмою «Англійсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови».