Навчання на третьому рівні вищої освіти передбачає постійну синергію навчальної та науково-дослідницької складової. Практична дисципліна «Методологічно-дослідницький семінар» –  це за своєю суттю тренінг із здобуття конкретних навичок підготовки наукового дослідження та його презентації у різних формах наукової продукції. Вивчення принципів та підходів здійснення наукової роботи, написання виступу на конференцію, наукової статті, а також напрацювання власного методологічного інструментарію на шляху реалізації дослідницьких завдань дисертаційної роботи. Навчання через дослідження в межах цієї дисципліни є основними форматами її імплементації в процес здобуття програмних результатів.