Вибіркова навчальна дисципліна «Міжнародне інвестиційне право» орієнтована на студентів п’ятого курсу магістерського рівня вищої освіти. Є логічним продовженням циклу дисциплін у сфері міжнародного права, міжнародного приватного права та передбачає набуття здобувачами вищої освіти поглиблених навичок та вмінь у сфері наукової та професійної діяльності, вдосконалення здатності до розв’язування задач дослідницького та інноваційного характеру у відповідній галузі професійної діяльності.