Метою курсу є вдосконалення застосування методів та прийомів відтворення іншомовної інформації українською мовою і навпаки; закріплення сформованих навичок адекватного перекладу, які є необхідними для здійснення різних видів усного та письмового перекладу; покращення вміння поєднувати теоретичні знання з практикою перекладу, що сприяє правильному вибору перекладацьких рішень для досягнення мети перекладу.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме:
– навчального модуля № 1 «Linguistic Aspects of Scientific and Technical Translation»
– навчального модуля № 2 «Translation of Scientific and Technical Documentation», кожен з яких є логічною завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.