Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують професійний профіль майбутнього перекладача.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів із специфічними аспектами щоденної фахової роботи перекладача для формування базових, специфічних та спеціальних складових перекладацької компетенції. Під цим терміном в теорії перекладу прийнято розуміти сукупність знань, умінь та навичок, які дають змогу перекладачеві успішно вирішувати професійні завдання.