Освітній компонент «Основи професійної діяльності у фізичній терапії» є дисципліною нормативної частини для спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Курс «Основи професійної діяльності у фізичній терапії» є необхідним в системі підготовки спеціалістів в галузі фізичної терапії та реабілітації. Сучасна теорія і практика охорони здоров’я та фізичної терапїї потребують поглиблених знань з надання реабілітаційної допомоги. У зв'язку з цим у процесі підготовки студенти повинні отримати глибокі базові знання з основних питань, які регламентують діяльність фахівця з фізичної терапії, ерготерапії. Це допоможе успішно вирішувати питання практичної діяльності: пошуку ефективних засобів і методів відновлення, підвищення працездатності, регламентації роботи та відпочинку, об'єктивної оцінки рухових можливостей, розробки шляхів реабілітації.
Програма побудована відповідно до вимог освітніх програм ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації, які готують фахівців за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» та рекомендується як предмет нормативної частини для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.