Дисципліна «Перспективні напрямки розвитку систем кіберзахисту» дозволяє здобувачам освіти сформувати цілісне уявлення про стан, тенденції, новітні досягнення, технології розроблення, перспективні застосування та проблемні питання сучасних та перспективних засобів забезпечення кібербезпеки. Кінцевою метою дисципліни є вклад у формування фахівця з кібербезпеки, здатного ефективно передбачати, реагувати та запобігати мінливим загрозам інформаційним системам.