Актуальність розвитку зв’язного мовлення зумовлена  необхідністю забезпечення інтенсифікації  комунікативного  розвитку  учнів  початкової  школи.  У  цьому контексті актуальною є мета початкової мовної освіти – формування національно свідомої, духовно багатої мовно-мовленнєвої особистості, яка володіє вміннями комунікативно доцільно використовувати мовні засоби в різних сферах і видах мовленнєвої діяльності. На це орієнтує дисципліна "Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів."