«Бізнес-адміністрування. Практикум» - це дисципліна, вивчення якої допомагає студенту здобути практичні навички адміністрування організацій та їх підрозділів. Її призначення полягає у підготовці фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій на основі проєктного підходу.