Обов'язкова дисципліна для студентів ОС "магістр" спеціальності 101 Екологія