Предметом вивчення навчальної дисципліни є види, якісні характеристики, взаємозв'язки психічних явищ, які виступають внутрішніми детермінантами злочинної поведінки індивіда, групи і злочинності в суспільстві, а також механізми та закономірності формування і прояву цих явищ в породженні злочинних діянь.