Навчальний курс буде цікавий для тих студентів, які намагаються  сприйняти, зрозуміти і сформувати власну систему оцінювання сучасного мистецтва (суб’єктивну і незалежну, але при цьому виважену і аргументовану); хто бажає отримати необхідну систему знань для усвідомлення цілісності сучасного художнього процесу у його взаємозв’язках з іншими проявами культури – політики, науки, інформаційних технологій, бізнесу, релігії і т.п.,  хто прагне використовувати у своїй подальшій професійній діяльності, незалежно від фаху, окремі найоригінальніші загально пізнавані прояви сучасного мистецтва, т. зв. «сучасної класики», які додаватимуть кінцевому продукту їх діяльності  більшої суспільної і загальнолюдської значимості. Зрештою, курс допоможе студентам розширити свою загальну ерудицію і кругозір у напрямку вивчення найбільш значимих творів, течій і напрямів сучасного мистецтва, що, своєю чергою, обов’язково впливатиме на творче, нестандартне і оригінальне вирішення професійних завдань.