Мета навчальної дисципліни: формування у студентів системи спеціальних знань у сфері стратегічного управління людськими ресурсами, вироблення вмінь та навичок використання інструментів реалізації цього процесу у практиці розвитку організацій. Навчальна дисципліна "Стратегічне управління людськими ресурсами" необхідна для фахівців з управління персоналом, а також керівникам та менеджерам, консультантам з управління, аналітикам та дослідникам ринку, підприємцям та засновникам бізнесу, проект-менеджерам та іншим.