Метою дисципліни “Медіапланування” є навчання студентів стратегічному та тактичному підходам до розробки ефективних рекламних стратегій та планів. Вивчення методів аналізу ринку, визначення цільової аудиторії, вибору оптимальних медіа-каналів та розподілу рекламного бюджету з метою досягнення найкращих результатів для брендів, продуктів або послуг. Основна мета полягає у здатності студентів розробляти та реалізовувати ефективні рекламні кампанії, забезпечуючи максимальний вплив на цільову аудиторію та досягнення маркетингових цілей.