Дисципліна “Основи наукових досліджень” спрямована на формування у студентів вмінь здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для встановлення причинно-наслідкових зв’язків між мистецтвознавчими подіями та явищами.