Дисципліна "Політологія" надає студентам загальне уявлення про політичні системи, ідеології та процеси, які формують сучасний світ. Курс розкриває основні поняття та теорії, що стосуються влади, держави, політичних інститутів і процесів, громадянства та міжнародних відносин. Це надзвичайно корисно для розуміння актуальних подій та їх контексту.

Курс розрахований на студентів неспеціальних факультетів і не вимагає попереднього знання політології. Він включає в себе лекції, семінари і самостійну роботу, які допоможуть не лише зрозуміти, але й критично оцінювати політичні процеси навколо нас. Особлива увага приділяється формуванню відповідального громадянства, розвитку навичок аналітичного мислення та аргументації.