Цей курс розроблений з метою надання студентам глибоких знань та практичних навичок у сфері кадрової політики в публічному управлінні. Студенти дізнаються про основні принципи, методи та інструменти кадрової політики, її роль у публічному управлінні та особливості її реалізації у різних країнах.

У результаті вивчення студенти будуть в змозі аналізувати та оцінювати ефективність кадрової політики, розробляти стратегії розвитку кадрового потенціалу для публічних установ та вирішувати конкретні завдання у цій сфері. Курс включає лекції, семінари і самостійну роботу, що забезпечують глибоке розуміння прблематики.