Дисципліна передбачає ознайомлення здобувачів із філософією соціального підприємництва, формування світогляду інноватора та надання інструментів для створення й розвитку соціального бізнесу як організаційної структури для втілення ідей та сталого соціального впливу. Окрім того «Соціальне підприємництво» як навчальна дисципліна ‑ необхідна складова підготовки фахівців до здійснення професійної діяльності на базі організацій соціальної роботи, громадських та інших видів організацій, які опікуються проблемами соціальної роботи. Курс сприяє поглибленню й спеціалізації знань і вмінь здобувачів щодо використання підприємницьких підходів в організації діяльності у соціальній сфері, а також соціальної роботи в громадах, що ґрунтується на засадах соціального розвитку. Соціальне підприємництво є актуальною моделлю, що генерує інноваційні рішення сучасних соціальних проблем.