Навчальна дисципліна «Методика викладання фахових дисциплін у вищій_школі» є теоретично-практичним курсом, який входить до циклу обов’язкових фахових дисциплін та вивчається на 5 курсі (9 семестр). Дисципліна забезпечує формування чіткої уяви про традиційні та сучасні методи викладання перекладу у вищій школі, оцінювання та тестування, а також розвиток умінь планування практичних занять / циклів занять з перекладу,  відповідних видів позааудиторної діяльності.