Курс «Економіко-правові аспекти та автоматизація діяльності підприємств» призначений для формування компетентностей випускників спеціальності 123 - Комп'ютерна інженерія в галузі прикладного застосування  комп'ютерної техніки в наукових дослідженнях та виробництві. Його введення в навчальний план дозволяє підсилити цикл дисциплін з програмування та організації баз даних, а також надати їм додаткові знання і практичні навички при виконанні випускних кваліфікаційних робіт та майбутній професійній діяльності. Програма передбачає комплексне навчання, у результаті якого студенти будуть здатними розв’язувати завдання і проблеми у сфері автоматизації господарської діяльності підприємства з використанням інформаційних технологій та  покладаючись на знання правових і економічних засад діяльності підприємств.