Курс "Психологія загальна, вікова й педагогічна" викладається в осінньому семестрі 1-го року навчання студентам за спеціальністю "Музична освіта. Середня освіта" і призначений допомогти студентам сформувати уявлення про закономірності функціонування психіки, психічних явищ, процесів і станів. Закономірності їхнього розвитку та можливостей врахування їх для викладання музики в освітніх закладах.