Навчальна дисципліна «Астрономія та астрофізика» належить до переліку обов’язкових компонентів ОПП «Фізика та астрономія» з циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «бакалавр» на третьому році навчання (5 семестр).
Метою навчальної дисципліни є отримання студентами знань про основні закони, методи і принципи досліджень в теоретичній та спостережній астрономії, ознайомлення з основними методами і засобами астрофізики, зокрема основами фізики зір, планетних систем, космології та проблеми життя у Всесвіті, оволодіння підходами і методами інтерпретації даних спостережень та узагальнення отриманих результатів, необхідних для формування професійних компетентностей і наукового світогляду майбутніх спеціалістів з спеціальності Фізика та астрономія.