Метою викладання навчальної дисципліни «Здоров’язбережувальна діяльність вчителя фізичної культури» є розкриття сучасних наукових концепцій впровадження здоров’язбережувальних технологій в навчально-виховний процес з фізичної культури, що сприятиме формуванню, збереженню та зміцненню здоров’я учнів як на уроках фізичної культури так і під час проведення позаурочних оздоровчих та спортивно-масових заходів в закладах загальної середньої освіти.