Призначенням навчального курсу «Кримінологія» є надання майбутнім фахівцям-юристам комплексу знань щодо методів аналізу стану злочинності та криміногенної обстановки, віктимології та особи злочинця, розроблення своєчасних ефективних заходів запобігання злочинності, а також формування навичок та вмінь, необхідних для виконання ними обов’язків із протидії злочинності, укріплення правопорядку в державі.