Навчальна дисципліна покликана сформувати у студентів-магістрів знання щодо умов збалансованої взаємодії людського суспільства з усіма природними біоценозами біосфери, а також глибоке теоретичне розуміння комплексного природокористування, яке можливе лише за умови сталого розвитку і при впровадженні екологічно орієнтованої системи використання природних ресурсів.