Навчальна дисципліна «Формальна і неформальна екологічна освіта» відноситься до  циклу дисциплін вільного вибору студентів освітньої програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за  спеціальністю 101 Екологія.

Дисципліна забезпечує формування екологічного світогляду, екологічного  мислення, розуміння механізмів взаємодії суспільство і довкілля, виховання у  молоді розуміння єдності довкілля.