Навчальна дисципліна «Екологічна етика» відноситься до  циклу дисциплін вільного вибору студентів освітньої програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за  спеціальністю 101 Екологія.

Екологічна етика пропонує і захищає систематичну і всебічну концепцію моральних взаємовідносин між людьми і природою.