Предметом вивчення навчальної дисципліни є поглиблене комплексне вивчення стилістичних та технологічних властивостей творів основних видів образотворчого мистецтва (живопису, скульптури, графіки, декоративно-прикладного мистецтва).