Мета  курсу - ознайомити студентів із проблематикою новітньої зарубіжної літератури; навчити розуміти сучасний літературний процес та його основні тенденції; розглянути вагомі творчі здобутки письменників к.ХХ- п.ХХІ ст. та їх місце у всесвітньому літературному процесі.