Вибірковий освітній компонент професійної підготовки ««Тестування в системі управління підготовкою спортсменів » для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 017 Фізична культура і спорт

«Тестування в системі управління підготовкою спортсменів » є фаховою дисципліною, яка представляє собою єдину систему науково-педагогічних положень і теоретико-методичних аспектів спортивної підготовки, якими слід керуватися в роботі зі спортсменами різної кваліфікації.