Цей курс призначений для вивчення ключових аспектів проєктної діяльності в політичному середовищі. Студенти отримають глибоке розуміння основ проєктного менеджменту, включаючи планування, комунікації, фінансовий контроль, аналіз ризиків та стратегії взаємодії зі стейкхолдерами. Зокрема, курс акцентує увагу на специфіці реалізації політичних проєктів, виборчих кампаній, громадських ініціатив та міжнародних дипломатичних програм. У результаті вивчення курсу студенти зможуть ефективно розробляти та впроваджувати проектні ініціативи в політичній сфері.