Аспект є частиною дисципліни "Основна іноземна мова", основного компоненту освітньої програми "Англійська мова і література та друга іноземна мова" за спеціальністю 035 "Філологія"