Асистентська (педагогічна) практика - обов’язковий компонент освітньо-професійної програми «Богослов’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 041 Богослов’я.

Даний освітній компонент стає звʼязуючою ланкою між теоретичним навчанням студента та його майбутньою професійно-педагогічною діяльністю. Асистенська практика сприяє розвитку професійної самосвідомості, культури спілкування, формуванню теоретичної, практичної та особистісно-мотиваційної складових професійної компетентності здобувачів вищої освіти.