досягнення всебічного та глибокого розуміння студентами природи і сутності земельних правовідносин та категорій, розуміння базових інститутів земельного права і законодавства, формування в студентів навичок застосування отриманих за результатами вивчення дисципліни знань в практичній сфері, формування високого рівня правої свідомості та правової культури.