» – для студентів п’ятого року навчання. Як частина вибіркової програми цей курс представляє собою важливий предмет у системі вивчення навчальної дисципліни включає формування комунікативної компетенції, яка розглядається як мовленнєва поведінка. Мовленнєва поведінка вимагає розвитку лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій як складових комунікативної компетенції.