» – для студентів п’ятого року навчання. Як частина вибіркової програми цей курс представляє собою важливий предмет у системі навчання, оскільки є значним доповненням у засвоєнні студентами  фонетичними, граматичними та лексичними аспектами комунікації румунської мови