Курс призначений для студентів  спеціальності 014 Середня освіта (мова та література (румунська).