Навчальний курс '' Ділове спілкування українською мовою'' є обов'язковим  для  магістрів ОПП "Комп'ютерна інженерія" і ОНП "Комп'ютерна інженерія технологій Інтернету речей та кіберфізичних систем"  та призначений розширити знання про  українську наукову мову, мовні засоби наукового тексту, сформувати мовну культуру та мовно-фахові компетенції як невід’ємну складову й обов’язкову ознаку освіченості та професіоналізму молодого дослідника, сприяти успішній презентації наукових та навчально-наукових здобутків.