Мета курсу – опанування базовими поняттями перекладу, а також лексичних, фразеологічних, морфологічних та синтаксичних еквівалентностей між французькою та українською мовами у художніх текстах.