Курс "Соціальне життя особистості" читається на ОП 232"Соціальне забезпечення" на 4 курсі в І семестрі