Навчальна дисципліна «Теорія і практика перекладу з другої іноземної мови (румунської)» є теоретично-практичним курсом, який входить до обов’язкових дисциплін циклу професійної підготовки  освітньої програми «Французька мова та друга іноземна мова. Переклад з двох іноземних мов». Дисципліна покликана ознайомити здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти із семантико-стилістичними особливостями усного та письмового перекладу текстів різних стилів та жанрів з румунської мови українською та навпаки.