Перекладацька практика  спрямована на забезпечення комплексного розвитку навичок та вмінь, необхідних для здійснення різних видів письмового перекладу.