«бакалавр», викладається в 5 семестрі в загальному обсязі 3 кредити ЄКТС (90 годин). Цей курс покликаний покращити в майбутнього фахівця комунікативні вміння в бізнес сфері, розвинути м’які навички, презентації матеріалу, а також онлайн спілкування, вдосконалити вміння мислити критично, зорієнтувати здобувача в тонкощах міжособистісного, вербального та невербального спілкування, які він зможе імплементувати в своїй фаховій діяльності.