У відповідності до програмних результатів навчання та фахових компетентностей ОПП  "Магістр" спеціальності Середня освіта (фізична культура) студенти повинні опанувати навички з навчальної та наукової роботи і саме з цією метою передбачене проведення навчально-наукових практик загальним обсягом 30 кредитів/900 годин. (6/180 - 9 семестр; 12/360 - 10 семестр; 12/360 - 11 семестр).