Дисципліна «Бібліографічна діяльність» спрямована на формування у студентів інституційної системи знань та практичних навичок з теоретичних питань та практичних навичок бібліографії з урахуванням кращих світових практик та успішного вітчизняного досвіду в цій же царині. В рамках курсу вивчаються та аналізуються різні моделі і теорії бібліографознавства. Засвоєння курсу дає можливість студентам набути фундаментальні теоретичні і практичні знання щодо теорії та практики, використання бібліографічної інформації. Актуальність даної дисципліни полягає у тому, що здобувачі мають змогу оволодіти базовими принципами класифікації документів, методикою складання бібліографічного опису, правилами анотування й реферування.