Дана навчальна дисципліна інтегрує теоретичний доробок різних наукових дисциплін як-то мовознавства, психології, дискурсології, культурології тощо й покликана висвітлити основоположні принципи комунікативної взаємодії людей як вербальними, так і невербальними засобами.