Курс читається для студентів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій, ОП Землеустрій та кадастр, ОП Геодезія та землеустрій

Мета навчального курсу полягає в оволодінні студентами особливостями функціонування фінансових процесів у рамках економіки нашої та інших країн, а також розуміння суті термінології фінансово-економічної галузі.