Мета навчального курсу полягає в оволодінні студентами методами організації робіт в галузі агропромислового комплексу для вирішення  питань організації раціонального й ефективного використання земель сільськогосподарського призначення.