Мета навчальної дисципліни полягає у оволодінні методами організації робіт із земельного кадастру для вирішення різноманітних питань організації раціонального і ефективного використання земель населених пунктів.        

Переваги вивчення дисципліни полягають в оволодінні студентами навичками та вміннями щодо роботи в системі державного кадастру населених пунктів, планування найбільш ефективного використання земель територій населених пунктів для створення комфортних умов для життя і діяльності насселення.