Вибірковий курс, що читається для студентів другого курсу повної форми навчання та третього курсу скороченої форми навчання спеціальності 125 "Кібербезпека".