Дисципліна «Партнерські програми ЄС для держав-сусідів» призначена для студентів та фахівців, які бажають поглибити свої знання про партнерські програми Європейського Союзу для держав-сусідів з фокусом на Україні. Під час курсу студенти дізнаються про різні програми, які доступні для України, їхні цілі та принципи, та засвоять ключові знання та навички для успішної підготовки та управління проектами, що фінансуються ЄС. Курс також надасть можливість студентам дослідити приклади успішних проектів, що фінансуються з різних партнерських програм ЄС, та дізнатися про процес отримання фінансування та виконання проектів в рамках цих програм. Після успішного завершення курсу студенти матимуть поглиблене розуміння партнерських програм ЄС для України та навички управління проектами, необхідні для успішної реалізації проектів, що фінансуються ЄС.
Курс розрахований на 120 год./ 4 кредити. Лекційні заняття - 15 год., семінарські заняття - 15 год. Самостійна робота - 90 год. 
Форма підсумкового оцінювання - залік.